Wolontariat

Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz.

Wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy i dobrowolny wykonuje pracę na rzecz osób, organizacji lub instytucji, bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia materialnego. Wolontariuszem może zostać w praktyce każdy, nawet osoba niepełnoletnia, która chciałaby podzielić się z innymi swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami, a czasem także emocjami. Wyślij do nas swoje zgłoszenie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  Dokumenty do pobrania

  Umowa o wolontariacie (osoby pełnoletnie)

  Upoważnienie wolontariusza do przetwarzania danych (załącznik nr 2 do umowy)

  Oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 5 do umowy os. 13-18)

  Oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 3 do umowy)

  Klauzula RODO dla wolontariusza (załącznik nr 1 do umowy)

  Klauzula RODO dla opiekuna prawnego

  Umowa o wolontariacie (osoby poniżej 13 lat i ubezwłasnowolnione całkowicie)

  Umowa o wolontariacie (osoby 13-18 plus ubezwłasnowolnione częściowo)