O NAS

Przewodnim celem Fundacji Drzewko Szczęścia jest pomoc osobom potrzebującym, w kraju oraz za granicą, a w szczególności dzieciom i młodzieży chorej, niepełnosprawnej, wywodzącej się z rodzin ubogich, wykluczonej społecznie a także wszystkim innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich. Pomaganie dzieciom w potrzebie daje wiele radości, satysfakcji i poczucia sensu. Fundacja Drzewko Szczęścia to także propagowanie idei oraz działanie na rzecz ochrony środowiska, zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

O NAS

Poznaj Nasz zespół

Ewa Chudzińska

Prezes Fundacji

Kamil Chudziński

Wiceprezes Fundacji

Katarzyna Kornalska

Pracownik administracyjny Fundacji

Dokumenty do pobrania

Statut Fundacji

Dane Fundacji

Fundacja Drzewko Szczęścia
NIP: 9131636878
KRS: 5269116298
ul. Maszynowa 9, 55-330 Źródła