Pomoc Indywidualna

O przyznanie pomocy indywidualnej w ramach Fundacji, mogą ubiegać się osoby pełnoletnie lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny osoby małoletniej.

Wszystkim osobom składającym wnioski o pomoc do Fundacji dziękujemy za zaufanie. Wszystkie wnioski nadsyłane do naszej Fundacji są starannie i rzetelnie analizowane. Niestety, ze względu na liczbę próśb i ograniczone zasoby finansowe, nie możemy pomóc wszystkim potrzebującym. Dlatego też, Fundacja kontaktuje się tylko z osobami, którym zadecydowała się udzielić wsparcia w formie finansowej lub rzeczowej. Ufamy, że przyjmą Państwo naszą informację ze zrozumieniem.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania lub pomocy rzeczowej należy wypełnić formularz załączając wszystkie potrzebne dokumenty wraz z informacją i odesłać przez stronę fundacji lub w formie elektronicznej na maila biuro@drzewkoszczescia.org Jest też możliwość wysłania do nas listu z potrzebnymi dokumentami i informacjami pod następujący adres:
ul. Maszynowa 9, Źródła 55-330.

POMOC INDYWIDUALNA

    A diverse family honors a loved one's memory by jointly planting a tree in a serene forest, symbolizing life, love, and legacy

    Dokumenty do pobrania

    Zgoda na przetwarzanie danych

    Regulamin pomocy indywidualnej

    Zgoda na wykorzystywanie wizerunku